Stichting Square Web

Square Web heeft ten doel het initiëren, stimuleren, ondersteunen en promoten van creatieve, culturele en maatschappelijk relevante (internet) projecten en producten en is gevestigd in Groningen.